Ο Υπουργός Δικαιοσύνης για την ισότητα των φύλων

by alekosblog

Image

Ο κ. Νικολάου έκανε ειδική αναφορά «στην υποεκπροσώπηση των γυναικών στις θέσεις λήψεως αποφάσεων της δημόσιας και πολιτικής ζωής» και δεσμεύτηκε «ότι μέσα από ένα ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο με όλα τα πολιτικά κόμματα, τα οποία έχουν πρωταρχικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής ζωής του τόπου, θα επιδιώξουμε την εξεύρεση λύσεων που να διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες στις γυναίκες για την ανάδειξη και ανέλιξή τους στην πολιτική».

Πηγή: onlycyprus.com, 13 Μαρτίου 2013

Advertisements